Co bada MBTI?

"MBTI® czyli Myers - Briggs Type Indicator oraz teoria typu psychologicznego oferuje racjonalną i spójną strukturę, poprzez którą można postrzegać normalne, codzienne różnice pomiędzy ludźmi. Przejście od rozpoznania i zrozumienia do doceniania i efektywnego korzystania z różnic pomiędzy osobami nie jest łatwe, ponieważ każdy nosi w sobie naturalne przekonanie o wyższości własnego sposobu widzenia rzeczy i podejmowania decyzji."
Wstęp do Typu, Isabel Briggs Myers, Wydanie Szóste, edycja Polska 2009

  • Za pomocą kwestionariusza MBTI ustala się preferencje dla czterech par przeciwstawnych sposobów funkcjonowania.
  • Preferencje to nie to samo, co zdolności lub umiejętności. Preferencje to wzory zachowań, będące wynikiem wrodzonych tendencji do wykorzystania umysłu w różny sposób.
  • Mamy w sobie takie obszary, które preferujemy i takie, których nie preferujemy.
  • Najlepsze rezultaty osiąga się, używając preferowanych metod - czujemy się wtedy najbardziej kompetentni i pełni energii.
  • Potrafimy używać tych stron naszej osobowości, których nie preferujemy, ale kosztuje nas to dużo energii.
  • Każdy z typów reprezentuje ważny i wartościowy sposób bycia, posiada zarówno potencjalne silne, jak i prawdopodobne słabsze strony.

Wymiary MBTI opisują następujące preferencje

Gdzie kierujesz swoją uwagę? Skąd wolisz czerpać energię?
E
I
Ekstrawersja-Extraversion
Introwersja-Introversion

Czerpią energię
ze świata zewnętrznego


Czerpią energię
ze świata wewnętrznego

Jaki rodzaj informacji preferujesz i jakiemu ufasz?
S
N
Poznanie-Sensing
Intuicja-Intuition
Koncentracja
na faktach

Koncentracja
na skojarzeniach
W jaki sposób preferujesz przetwarzać informacje i podejmujesz decyzje?
T
F
Myślenie-Thinking
Odczuwanie-Feeling
Decyzje
w oparciu o logikę

Decyzje w oparciu
o uczucia i osobiste wartości
Jaki preferujesz styl życia?
J
P
Osądzanie-Judging
Obserwacja-Perceiving
Prowadzenie życia
w sposób
planowany i zorganizowany

Prowadzenie życia
w sposób
elastyczny i spontaniczny
Zdjęcia wykonał foto@lewandowski.biz.pl | Realizacja axent.pl | Design AdDimension Group