Co to jest MBTI?

Czym jest MBTI?

MBTI® to wskaźnik psychologiczny opracowany przez Katharine Briggs i Isabel Briggs - Myers w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Według MBTI® nie ma złych ani dobrych typów osobowości, są one odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata.

Obecnie kwestionariusz MBTI jest najszerzej wykorzystywanym i uznanym w świecie narzędziem psychometrycznym, pomagającym wyjaśnić podstawowe wzorce zachowania, zrozumieć różnice pomiędzy normalnymi osobowościami oraz czerpać korzyści z tych różnic.

Na bazie wskaźnika MBTI są konstruowane i realizowane programy rozwoju osobistego i zawodowego, odznaczające się wysoką efektywnością i uznaniem ze strony uczestników programów.

Od ponad 50 lat wskaźnik ten jest regularnie badany pod względem jego rzetelności i trafności oraz udoskonalany. Co roku ponad 3,5 miliona osób na całym świecie przechodzi przez badania kwestionariuszem i sesje informacji zwrotnej.

Jak MBTI może poprawić moją pracę?

Wyniki MBTI identyfikują i odzwierciedlają wartościowe różnice występujące pomiędzy zdrowymi ludźmi - różnice, które jeśli są nieuświadomione mogą być źródłem wielu nieporozumień.

Wypełnienie kwestionariusza oraz otrzymanie informacji zwrotnej pozwoli rozpoznać swoje unikalne zdolności.
Ta wiedza pomaga ludziom na wiele sposobów:

  • zwiększa samo rozumienie i motywację do działania;
  • wzmacnia silne strony i pomaga zidentyfikować obszary, w których można się rozwinąć;
  • poznanie własnego typu zwiększa pewność siebie i pobudza do współpracy z innymi;
  • pozwala bardziej docenić ludzi, którzy się od ciebie różnią;
  • na poziomie organizacji/grupy pozwala docenić istotne różnice między ludźmi i zrozumieć, jak różne typy osób mogą ze sobą współpracować w uzupełniający się sposób.

 

Zdjęcia wykonał foto@lewandowski.biz.pl | Realizacja axent.pl | Design AdDimension Group