Jak korzystać z MBTI?

 1. Punktem wyjścia pracy z Klientem jest ustalenie typu psychologicznego MBTI osób badanych, które przebiega w następujący sposób:
  • Wypełnienie kwestionariusza + indywidualna sesja informacji zwrotnej, podczas której Klient przy pomocy trenera sam określa swój najlepiej dopasowany typ MBTI. Zaleta indywidualnej sesji informacji zwrotnej: bardziej indywidualne podejście do Klienta, można więcej czasu poświęcić osobie badanej i jej wątpliwościom.
  • Wypełnienie kwestionariusza + grupowa sesja informacji zwrotnej (jednodniowy warsztat). Zaleta sesji grupowej: podczas ćwiczeń Klient od razu ma możliwość zaobserwować sposób funkcjonowania typów przeciwnych, poznać ich sposób myślenia, opinie.
  • Wypełnienie kwestionariusza + indywidualna sesja informacji zwrotnej + grupowa sesja informacji zwrotnej. Zaleta: podczas sesji indywidualnej osoba badana wspólnie z trenerem przechodzi proces samooceny, a następnie może pogłębić wiedzę na temat swojego typu oraz typów przeciwnych podczas warsztatów.
 2. Po ustaleniu typu MBTI proponujemy następującą formę pracy z Klientem:
  • Indywidualne sesje z osobami badanymi mające na celu pogłębienie informacji o typie w zależności od potrzeb Klienta (np. typ, a wybór zawodu, typ, a styl przywódczy, typ, a związki, typ, a podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, styl uczenia się).
  • Analiza potencjału zespołu w formie raportu.
  • Warsztaty na bazie MBTI o tematyce: komunikacja w zespole, grupowe podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, wzajemne korzystanie z różnic, rozwój umiejętności przywódczych.
  • Coaching.
MBTI MBTI
MBTI MBTI
Zdjęcia wykonał foto@lewandowski.biz.pl | Realizacja axent.pl | Design AdDimension Group