Jak pracujemy?

Celem naszych działań jest zaproponowanie klientom usług spełniających ich oczekiwania. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dlatego przygotowanie programu szkoleniowego zawsze poprzedza dokładna analiza sytuacji i potrzeb, uwzględniająca specyfikę działalności klienta oraz jego cele biznesowe.

Przebieg procesu szkoleniowego obejmuje następujące etapy:

 1. Określenie celów szkoleniowych.
 2. Spotkania trenerów z osobami odpowiedzialnymi za szkolenie, kierownictwem i w miarę możliwości z wybranymi uczestnikami szkolenia. Celem tych spotkań jest poznanie specyfiki działalności firmy, realiów codziennego życia zawodowego uczestników szkolenia, poznanie ich potrzeb, identyfikacja problemów.
 3. Diagnoza stanu obecnego.
 4. Przygotowanie planu projektu szkoleniowego w oparciu o przeprowadzone analizy.
 5. Przeprowadzenie szkolenia/cyklu szkoleń z wykorzystaniem metod treningowych.
 6. Zalecenia, co do dalszych działań.

Dodatkowym elementem wspierającym, objętym osobną umową, mogą być indywidualne spotkania szkoleniowe trenera z uczestnikami, stanowiące ciąg dalszy szkolenia i/lub monitoring działań uczestników w praktyce.

Metody pracy

Szkolenia prowadzimy wykorzystując metody treningowe, z uwzględnieniem dynamiki grupy i procesu grupowego. Nasze zajęcia aktywizują uczestników, pozwalają im w nowym świetle spojrzeć na siebie, swoje cele i problemy, z którymi przyjechali na warsztat. Wnioski z ćwiczeń są podstawą do przygotowywania w trakcie zajęć przez każdą osobę indywidualnych planów doskonalenia wybranych kompetencji w codziennej pracy.

Warsztaty oparte są na ćwiczeniach i symulacjach, które pozwalają uczestnikom na bezpieczne wypróbowanie swoich sił w nowych i trudnych sytuacjach. Treści teoretyczne przekazywane są w przystępnej formie mini-wykładów. Naszym uczestnikom proponujemy:

 • ćwiczenia w parach i/lub grupach;
 • ćwiczenia indywidualne;
 • zadania problemowe;
 • analizę nagrań wideo;
 • gry zespołowe;
 • case study;
 • indywidualne konsultacje;
 • inne.

 

Zdjęcia wykonał foto@lewandowski.biz.pl | Realizacja axent.pl | Design AdDimension Group