Korzyści

Wiedza na temat typu psychologicznego, identyfikowana przez kwestionariusz MBTI, może przynieść następujące korzyści dla organizacji:

  • wyniki kwestionariusza oraz ich interpretacja koncentrują się na sposobie gromadzenia informacji oraz nadawania tym informacjom znaczenia w procesie podejmowania decyzji - są to podstawowe aspekty osobowości, leżące u podłoża większość zadań i szkoleń zawodowych;
  • kwestionariusz MBTI uświadamia ludziom ich preferowane style pracy, daje wskazówki, jak być bardziej efektywnym, jednocześnie konstruktywnie wskazuje na możliwe słabe strony i wrażliwe obszary;
  • teoria typu ułatwia zrozumieć naturalne różnice między ludźmi w wielu obszarach związanych z praca zawodową i pokazuje, jak czerpać korzyści z tych różnic - dotyczy to m.in.: stylów komunikacyjnych, pracy w grupie, zarządzania projektami, zarządzania czasem, preferowanego stylu zarządzania i przewodzenia, reakcji i potrzeb związanych ze zmianami w organizacji, preferowanych stylów uczenia się i wielu innych;
  • teoria typu tworzy dynamiczny obraz funkcjonowania danej osoby, identyfikuje tzw. funkcję dominującą, która stanowi podstawę motywacji oraz identyfikuje typowe reakcje na stres;
  • kwestionariusz MBTI identyfikuje możliwe ścieżki rozwoju, co jest szczególnie przydatne w pracy z grupami oraz indywidualnym coachingu przywódców i menedżerów;
  • kwestionariusz MBTI daje perspektywę i dane do analizy organizacji, struktur zarządzania oraz innych systemów organizacyjnych;
  • kwestionariusz MBTI oraz dodatkowe źródła na temat typu ukazują wartość różnorodności w organizacji lub grupie.

Zdjęcia wykonał foto@lewandowski.biz.pl | Realizacja axent.pl | Design AdDimension Group