O nas

Jesteśmy grupą trenerów, których łączy wspólna pasja oraz chęć wspierania ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Zajmujemy się projektowaniem i realizacją szkoleń w oparciu o metody treningowe, stwarzające możliwość uczenia się przez doświadczanie.

Celem naszych projektów szkoleniowych jest pomoc uczestnikom w osiąganiu jak najlepszych wyników poprzez:

 • zwiększenie samoświadomości;
 • odkrycie i znalezienie sposobu wykorzystania własnego potencjału;
 • kształtowanie wspierających rozwój postaw i przekonań;
 • uświadomienie korzyści płynących z zastosowania rozwiązań prezentowanych podczas szkolenia;
 • nabycie praktycznych kompetencji potrzebnych w życiu zawodowym i prywatnym;
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych;
 • znajdowanie satysfakcji w swoim życiu prywatnym i zawodowym.

Jesteśmy przekonani, że sukces procesu szkoleniowego w przeważającej mierze zależy od nastawienia i identyfikacji uczestnika z prezentowaną wiedzą oraz jego akceptacji dla przedstawianych teorii. W związku z tym nasze działania szkoleniowe pobudzają do refleksji, która otwiera uczestników na nowe rozwiązania i zachęca do wprowadzania zmian.

Dlaczego warto z nami szkolić?

 • przywiązujemy wagę do badania potrzeb, uważnie słuchamy naszych Klientów;
 • pamiętamy o celach biznesowych klienta;
 • podczas szkolenia przywiązujemy wagę do dynamiki grupy i procesów zachodzących w grupie;
 • lubimy pracować z grupą, czerpiemy satysfakcję ze wspierania ludzi w ich rozwoju, dlatego do każdego zadania szkoleniowego podchodzimy z dużym zaangażowaniem;
 • stosujemy nowoczesne metody treningowe;
 • ciągle podnosimy swoje kwalifikacje, by móc oferować projekty najwyższej jakości;
Zdjęcia wykonał foto@lewandowski.biz.pl | Realizacja axent.pl | Design AdDimension Group