Szkolenia grupowe

Ludzie, ich umiejętności osobiste i kompetencje społeczne znacząco decydują o sukcesie, bądź porażce każdego przedsięwzięcia. Często bardzo dobre projekty nie dochodzą do skutku, bądź kończą się porażką ze względu na brak umiejętności interpersonalnych w zespołach. To właśnie szkolenia są jednym z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju kompetencji, służącym budowaniu kapitału ludzkiego w firmie.

Wierzymy, że sukces procesu szkoleniowego w przeważającej mierze zależy od nastawienia i identyfikacji uczestnika z prezentowaną wiedzą oraz jego akceptacji dla przedstawianych teorii. W związku z tym nasze działania szkoleniowe nie tylko uczą nowych umiejętności, lecz także pobudzają do refleksji, która otwiera uczestników na nowe rozwiązania i zachęca do wprowadzania zmian.

Twoje korzyści. więcej >>

 • Twoi pracownicy rozwiną swój indywidualny styl funkcjonowania w życiu zawodowym, zgodny z celami biznesowymi organizacji;
 • nabycie przez pracowników praktycznych umiejętności, niezbędnych w życiu zawodowym;
 • elastyczność i otwarcie pracowników na nowe rozwiązania i wprowadzanie zmian;
 • lepsze rozumienie swojej roli w organizacji i koncentracja na projektach i wizji Twojej firmy;
 • wzrost motywacji do działania;
 • świadomość, jak ważne na poziomie organizacji/grupy są różnice między ludźmi i jak różne typy osób mogą ze sobą współpracować w uzupełniający się sposób.

Tematyka. więcej >>

 • odkrycie i wykorzystanie swojego potencjału;
 • planowanie rozwoju kariery;
 • wyznaczanie i realizacja celów zawodowych i osobistych;
 • wystąpienia publiczne;
 • komunikacja w miejscu pracy i życiu osobistym;
 • budowanie zespołu;
 • grupowe rozwiązywanie problemów;
 • prowadzenie spotkań;
 • radzenie sobie ze stresem.

Opis procesu szkoleniowego. więcej >>

  Przebieg procesu szkoleniowego obejmuje następujące etapy:
 1. Określenie celów szkoleniowych.
 2. Spotkanie trenerów z osobami odpowiedzialnymi za szkolenie, kierownictwem i w miarę możliwości z wybranymi uczestnikami szkolenia. Celem tych spotkań jest poznanie specyfiki działalności firmy, realiów codziennego życia zawodowego uczestników szkolenia, poznanie ich potrzeb, identyfikacja problemów.
 3. Diagnoza stanu obecnego.
 4. Przygotowanie planu projektu szkoleniowego w oparciu o przeprowadzone analizy.
 5. Przeprowadzenie szkolenia/cyklu szkoleń z wykorzystaniem metod treningowych.
 6. Raport zawierający zalecenia, co do dalszych działań.
 7. Dodatkowym elementem wspierającym, objętym osobną umową, mogą być indywidualne spotkania szkoleniowe trenera z uczestnikami, stanowiące ciąg dalszy szkolenia i/lub monitoring działań uczestników w praktyce.

Metody pracy. więcej >>

Szkolenia prowadzimy wykorzystując metody treningowe, z uwzględnieniem dynamiki grupy i procesu grupowego. Nasze zajęcia aktywizują uczestników, pozwalają im w nowym świetle spojrzeć na siebie, swoje cele i problemy, z którymi przyjechali na warsztat. Wnioski z ćwiczeń są podstawą do przygotowywania w trakcie zajęć przez każdą osobę indywidualnych planów doskonalenia wybranych kompetencji w codziennej pracy.

Warsztaty oparte są na ćwiczeniach i symulacjach, które pozwalają uczestnikom na bezpieczne wypróbowanie swoich sił w nowych i trudnych sytuacjach. Treści teoretyczne przekazywane są w przystępnej formie mini-wykładów. Naszym uczestnikom proponujemy:

 • ćwiczenia w parach;
 • ćwiczenia w grupach;
 • ćwiczenia indywidualne;
 • zadania problemowe;
 • analizę nagrań wideo;
 • gry zespołowe;
 • case study;
 • inne.

Zdjęcia wykonał foto@lewandowski.biz.pl | Realizacja axent.pl | Design AdDimension Group