Zastosowanie

MBTI jest kwestionariuszem samooceny i narzędziem wykorzystywanym m.in. w projektach szkoleniowo-doradczych do rozwoju osobistego i zawodowego. Jest to uznane i szeroko stosowane w świecie narzędzie. Programy rozwojowe opracowane na bazie MBTI odznaczają się wysoką efektywnością i uznaniem wśród uczestników.

Dla kogo przeznaczony jest kwestionariusz MBTI?

Kwestionariusz MBTI stasuje się w przypadku pracowników zatrudnionych na wszystkich poziomach zarządzania. Szczególnie często wykorzystuje się go w programach rozwojowych osób, zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Badaniu kwestionariuszem MBTI poddają się również osoby prywatne w celu poprawienia swoich relacji z otaczającymi ich ludźmi.

Kwestionariusz stosuje się m.in. w następujących obszarach:

 • samo rozumienie i rozwój osobisty;
 • rozwój i doradztwo zawodowe;
 • rozwój organizacji;
 • komunikacja w życiu zawodowym i prywatnym;
 • komunikacja w związkach;
 • budowanie i rozwój zespołów;
 • rozwój liderów i szkolenia dla menedżerów;
 • rozwiązywanie problemów;
 • edukacja i opracowanie programów nauczania;
 • doradztwo akademickie;

Z punktu widzenia organizacji kwestionariusz posiada wiele konkretnych zastosowań. Można wykorzystać go w celu:

 • poprawy relacji pomiędzy pracownikami;
 • polepszenia komunikacji;
 • budowania zespołu.
 • rozwoju stylów przywódczych;
 • rozwoju obecnej lub planowanej roli zawodowej;
 • rozwoju umiejętności interpersonalnych;
 • poprawy procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zwłaszcza w pracy z zespołami i grupami roboczymi; może stanowić również wskazówkę dla indywidualnych osób przy podejmowaniu decyzji;
 • planowania kariery;
 • zrozumienia reakcji na stres;
 • wsparcia w zarządzaniu zmianą;
 • analizy zespołu: określenie jego potencjału, jego mocnych i słabych stron, stylu komunikacji, sposobu rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, etc.;

 

Zdjęcia wykonał foto@lewandowski.biz.pl | Realizacja axent.pl | Design AdDimension Group